Preloader
 
1listopad 2021

Obilježavamo Međunarodni dan starijih osoba!

Međunarodni dan starijih osoba je Skupština Ujedinjenih Naroda proglasila rezolucijom 14. prosinca 1990. godine a obilježava se od 1991. svake godine 1. listopada. Proglašenjem se želi potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima.

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se i u Hrvatskoj kako bi se naglasilo značenje osiguravanja životne sredine prilagođene potrebama i sposobnostima stanovnika starije dobi, kako zdravstvenim tako i socijalnim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba.

Rezolucija Ujedinjenih naroda o skrbi za starije ljude ističe:

– dostupnost primjerene zdravstvene i socijalne skrbi, gerontološke i gerijatrijske zaštite zdravlja starijih, sigurnog okoliša kroz osiguranje dohotka, obiteljske podrške i potpore zajednice, te kroz samopomoć;
– pravo na rad ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osigurao dohodak;
– mogućnost sudjelovanja u odlučivanju kada i prema kojem rasporedu će ići u mirovinu ovisno o funkcionalnoj sposobnosti i osiguranjem produljenja radnog vijeka;
– pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje različitih novih vještina i znanja;
život u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim, zdravstvenim i socijalnim potrebama u odnosu na funkcionalnu sposobnost starije osobe;
– život u vlastitom domu što je duže moguće, što diktira razvoj izvaninstitucijske skrbi za starije, a kada nastupi bolesno starenje nužno je osigurati gerijatrijsku zdravstvenu njegu;
– osiguranje aktivnog zdravog starenja i unapređenja kvalitete življenja te osiguranje prava starijih;
– imati neometan pristup zdravstvenoj skrbi koja će im omogućiti održavanje i postizanje najbolje moguće razine tjelesnoga, društvenog i emotivnog blagostanja, te spriječiti ili odgoditi početak bolesti;
– imati pristup socijalnim i zakonodavnim službama zbog poboljšanja samostalnosti, zaštite i skrbi;
– moći koristiti odgovarajuće razine institucionalizirane skrbi kojom bi im se osigurala zaštita, rehabilitacija te socijalni i društveni poticaji u humanoj i sigurnoj sredini;
– moći ostvariti ljudska prava i temeljne slobode tijekom boravka u bilo kakvoj ustanovi za skrb, liječenje ili prihvat starijih ljudi, uključujući cjelovito poštivanje njihovih vjerovanja, dostojanstva, potreba i privatnosti, kao i prava na odlučivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti življenja;
– imati mogućnost ostvarenja cjelovita razvitka vlastitih potencijala;
– imati pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim sredstvima društva u kojem žive;
– moći dostojanstveno i sigurno živjeti, biti zaštićeni od izrabljivanja te tjelesnog i duševnog zlostavljanja;
– biti sigurni da će se s njima postupati pošteno bez obzira na dob, rasnu ili etničku pripadnost, invaliditet ili drugi status.

Više možete pročitati na slijedećim poveznicama:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ministarstvo zdravstva

Ujedinjeni narodi (na engleskom jeziku)

BY Admin_star 0 Read More

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *