Preloader
 

Pročitajte program stranke

 1. Aktivno raditi na objedinjavanju umirovljeničke populacije. Osnivanjem temeljnih organizacija, predstavljanje Udrugama umirovljenika i održavanjem skupova umirovljenika i razgovora s drugim umirovljeničkim strankama.
 2. Probuditi veću socijalnu osjetljivost kod trgovačkih lanaca, privatnika i građana. Zbog gospodarskog propadanja Slavonije i Baranje građana u potrebi ima sve više. Socijalna samoposluga je svako malo prazna 3. Proširenje kapaciteta odnosno izgradnja novih domova za stare i nemoćne. Domovi koje subvencionira Republika se nalaze u tri grada u Županiji, a za privatni smještaj umirovljenici nemaju sredstava, jer su im mirovine jako male. Na smještaj u ove domove čeka se više od 4 godine.
 3. Otvaranje centara za palijativnu skrb. Briga za bolesne i usamljene svakim danom je sve veća. Potrebna je edukacija volontera, dnevni boravci s programima.
 4. Zajedno sa „RRA“ surađivati na izradi programa za povlačenje sredstava iz EU fondova za treću životnu dob i socijalne programe.
 5. Ako dođe do povećanje cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja u proračunima gradova i općina, osigurati sredstva za subvencioniranje umirovljenicima s malim primanjima.
 6. Otvaranje hospicija na području naše Županije – centra za smještaj i brigu o bolesnim sa zloćudnim i neizlječivim bolestima jer se takvi bolesnici otpuštaju iz bolnica. Cilj hospicija je spriječiti patnje i boli redovito do kraja bolesnikova života.
 7. U dogovoru sa županijom, gradovima i općinama u proračunima osigurati sredstva za uskrsnice, božićnice i pomoć udrugama umirovljenika.
 8. Sa izabranim zastupnicima Hrvatskog sabora i članovima vlade, bez obzira na njihovu političku opredijeljenost, sjesti za stol i uvjeriti ih da se svi moraju zauzeti za Slavoniju i Baranju koja odumire i gospodarstveno i demografski.
 9. Stalno isticati Komparativne prednosti ulaganja u razvoj Slavonije i Baranje, zbog novog zapošljavanje i sprečavanja odlaska mladih u inozemstvo.
 10. Zalagati se da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje priznaje putne troškove u cijelosti za umirovljenike s malim mirovinama bez obzira na udaljenost od prebivališta.
 11. S Upravama Gradova dogovoriti cijene mjesečnih prijevoznih karata po razredima ovisno o visini mirovine odnosno primanja.
  Predsjednik ANU: Drago Šerić