Preloader
 

Pregled dokumenata

PROGRAM RADA STRANKE

1. Aktivno raditi na objedinjavanju umirovljeničke populacije. Osnivanjem temeljnih organizacija, predstavljanje Udrugama umirovljenika i održavanjem skupova umirovljenika i razgovora s drugim umirovljeničkim strankama.

2. Probuditi veću socijalnu osjetljivost kod trgovačkih lanaca, privatnika i građana. Zbog gospodarskog propadanja Slavonije i Baranje građana u potrebi ima sve više. Socijalna samoposluga je svako malo prazna

3. Proširenje kapaciteta odnosno izgradnja novih domova za stare i nemoćne. Domovi koje subvencionira Republika se nalaze u tri grada u Županiji, a za privatni smještaj umirovljenici nemaju sredstava, jer su im mirovine jako male. Na smještaj u ove domove čeka se više od 4 godine.

4. Otvaranje centara za palijativnu skrb. Briga za bolesne i usamljene svakim danom je sve veća. Potrebna je edukacija volontera, dnevni boravci s programima.

5. Zajedno sa „RRA“ surađivati na izradi programa za povlačenje sredstava iz EU fondova za treću životnu dob i socijalne programe.

6. Ako dođe do povećanje cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja u proračunima gradova i općina, osigurati sredstva za subvencioniranje umirovljenicima s malim primanjima.

7. Otvaranje hospicija na području naše Županije – centra za smještaj i brigu o bolesnim sa zloćudnim i neizlječivim bolestima jer se takvi bolesnici otpuštaju iz bolnica. Cilj hospicija je spriječiti patnje i boli redovito do kraja bolesnikova života.

8. U dogovoru sa županijom, gradovima i općinama u proračunima osigurati sredstva za uskrsnice, božićnice i pomoć udrugama umirovljenika.

9. Sa izabranim zastupnicima Hrvatskog sabora i članovima vlade, bez obzira na njihovu političku opredijeljenost, sjesti za stol i uvjeriti ih da se svi moraju zauzeti za Slavoniju i Baranju koja odumire i gospodarstveno i demografski.

10. Stalno isticati Komparativne prednosti ulaganja u razvoj Slavonije i Baranje, zbog novog zapošljavanje i sprečavanja odlaska mladih u inozemstvo.

11. Zalagati se da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje priznaje putne troškove u cijelosti za umirovljenike s malim mirovinama bez obzira na udaljenost od prebivališta.

12. S Upravama Gradova dogovoriti cijene mjesečnih prijevoznih karata po razredima ovisno o visini mirovine odnosno primanja.

Predsjednik ANU: Drago Šerić

STATUT
Izviješće-o-primljenim-donacijama-2016-23.02.2017.
Izvještaj-o-bilanci-prihodima-i-rashodima-2016-23.02.2017.
Program-rada-2016-01.08.2016.-201623.09.2016.
Financijski-plan-2016 (23.09.2016.)
Izvještaj-o-prihodima-i-rashodima-neprofitnih-organizacija-01.01.2017-30.06.2017.
Izvješće-o-primljenim-donacijama-do-30.06.2017.
Rebalans-2017.
Izvještaj-o-primljenim-donacijama_31.10.2017.
ANU-financijski-plan-za-2018.
Program-rada-2018.
Financijsko-izvješće-2017
Izvještaj-o-prihodima-i-rashodima-neprofitnih-organizacija-01.01.2018-30.06.2018
Izvješće-o-primljenim-donacijama-do-30.06.2018
Program-rada-2019.
Financijski plan 2019
Financijsko-izvješće-2018.
Donacije_2018
ANUizvještaj-o-donacijama 30.06.2019.
Rebalans-financijskog-plana 2019
Bilanca 31.12.2019.
Izvještaj o donacijama 2019.
Prihodi i rashodi 2019.
Referentna-stranica-2019
Program rada 2020. godine
Financijski plan za 2020. godinu
Potvrda FINA-e o predaji izvještaja 25.2.2020.
Potvrda DIP-a o predaji izvještaja 26.2.2020.
Izvještaj o donacijama 01.01-30.06.2020.
Potvrda o predaji izvještaja o donacijama 10.07.2020.
Prihodi i rashodi 01.01-30.06.2020.
Financijski plan za 2021. godinu
Bilanca 31.12.2020.
Prihodi i rashodi 2020. godine
Donacije 01.01.2020 - 31.12.2020.
Potvrda FINA-e o predaji izvještaja 23.02.2021.
Potvrda DIP-a o predaji izvještaja 24.02.2021.
Prihodi i rashodi 01.01-30.06.2021.
Referentna stranica 30.06.2021
Izvještaj o donacijama 01.01-30.06.2021.
Potvrda FINA-e o predaji izvještaja 27.07.2021.
Potvrda DIP-a o predaji izvještaja 27.07.2021.